top of page

 

 

OSNOVNI PODACI

 

Gimnastički klub Aura

Lanište 18

10020 Zagreb

 

predsjednik kluba: Robert Crevatini

tajnik kluba: Vesna Crevatini

 

poslovni račun:  HR8023400091110437038
OIB: 59074593300

matični broj: 352674

bottom of page